Wednesday, 23 November 2011

Bahan Bantu Mengajar Pendidikan Muzik Tahun 1 (KSSR)

1. Menggunakan video yang dimuat turun daripada internet
a. Cara memegang dan bermain  kastanet

b. Cara memegang dan bermain dram samping

c. Latihan menepuk irama mengikut detik


REFLEKSI :
Menggunakan bahan bantu mengajar dapat menarik perhatian murid-murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dari mula hingga akhir sesi tersebut. Mereka akan berasa seronok jika melihat sesuatu video dan sebagainya. Saya juga turut gembira jika mereka dapat mengikuti apa yang saya ajar. Objektif pelajaran turut tercapai jika mereka memahami dan mengikuti sesuatu pembelajaran itu. Menggunakan audio visual juga turut mempercepatkan pemahaman murid-murid tentang sesuatu yang dipelajari. Sama ada langkah, teknik mahupun cara penggunaan sesuatu alat Muzik tersebut. Cara ini sejajar dengan kehendak ataupun keinginan apa yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara yang mahukan murid-murid berkembang dari aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial).

No comments:

Post a Comment