Friday, 7 October 2011

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN PENDIDIKAN MUZIK

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Tahun               : 1

Hari / Tarikh   : Khamis /
                          6 Oktober 2011

Masa                : 30 minit
                           (7.30-8.00)

Fokus               : Ekspresi:- tempo cepat dan lambat

Standard Kandungan :
Pengalaman Muzikal
1. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpula
2. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

Objektif Pengajaran   :
Pada akhir pengajaran murid dapat :
1. Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut tempo.
2. Menepuk detik lagu Selamat Pagi.

Pengalaman Sedia ada :
- Murid-murid pernah menyanyikan lagu kanak-kanak

Bahan bantu mengajar : 
CD lagu : Track 01 (Selamat Pagi-vokal)
Track 02 (Selamat Pagi-instrumental)
Kad Ikon : kanak-kanak dan guru

Penyerapan nilai : 
Berdisiplin - mengikut arahan, bekerjasama - aktiviti berkumpulan

Kemahiran berfikir: 
Membezakan tempo cepat dan lambat.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :
Kreativiti - Menyanyi dengan mengubah tempo secara kreatif..


  
REFLEKSI : Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran diadakan, murid-murid aktif kerana mereka memang suka menyanyi dan melakukan pergerakan. Ini mungkin disebabkan faktor persekitaran di mana mereka tinggal di kawasan pedalaman yang tiada Muzik ataupun jarang mendengar Muzik. Perasaan saya ketika melihat mereka begitu bersemangat ialah sangat gembira kerana objektif pelajaran pada hari ini tercapai 100%.

No comments:

Post a Comment