Friday, 7 October 2011

DAFTAR KATA DALAM PENDIDIKAN MUZIK KBSR

BALUK : 5 garis selari dan 4 ruang kosong di antaranya, yang digunakan untuk menulis not-not Muzik.

BAR : Ruang di antara 2 garis bar

EKSPRESI : Melahirkan perasaan dengan gaya atau tutur kata.

GARIS BAR : Garis tegak yang dilukis merentangi baluk berdasarkan tanda dalam penulisan Muzik.
GARIS BAR KEMBAR (garis bar) : 2 garis tegak di penghujung sesuatu irama atau lagu

IKON : Simbol untuk merujuk nilai not.

KIRAAN RENTAK :Unit masa dalam Muzik, iaitu kiraan tetap dalam sesuatu bar. Contoh: 2,3 atau 4 rentak dalam satu bar.

MELODI : Bunyi solo yang dihasilkan daripada susunan not-not dalam bentuk tertentu.

METER (tanda masa) : Menunjukkan bilangan detik dalam setiap bar.

MUD : Ragam perasaan

NILAI NOT : Melambangkan jangka masa sesuatu bunyi (panjang/pendek) yang menentukan nilai masanya (kiraan  rentak)

PIC: Aras bunyi atau tinggi rendah bunyi.

SKOR : Satu penulisan Muzik yang lengkap

TEMPO : Kelajuan detik dalam Muzik
                                                       

No comments:

Post a Comment